[-ка]


[-ка]
част. görün, bircə, de, gəlsənə; скажи-ка мне, где ты был? mənə bir de görüm, harada idin? дай-ка посмотреть bircə bura ver, baxım; дай-ка пройти de yol ver, keçim; куплю-ка эту книгу gəlsənə, bu kitabı alım.

Русско-азербайджанский словарь. — Баку: Институт языковедения Академии Наук Азербайджанской Республики. . 1990.